Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 327
  Tổng lượt truy cập: 125234

Chi tiết tin


Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
23/10/2016

Ngày17/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành Bộtiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thay thế cho Bộ tiêuchí đã được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 vềviệc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTgngày 20 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốcgia xây dựng nông thôn mới.

Bộ tiêu chí quốc giavề xã nông thôn mới được ban hành gồm có 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu và được chiathành 5 nhóm. Cụ thể: Nhóm 1 gồm có tiêu chí Quy hoạch; Nhóm 2 là nhóm Hạ tầngkinh tế - xã hội với 8 tiêu chí là: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơsở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyềnthông, nhà ở dân cư; Nhóm 3 là nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất với 4 tiêu chílà: thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất; Nhóm 4 là nhómVăn hóa - Xã hội - Môi trường gồm có 4 tiêu chí là: giáo dục và đào tạo, y tế,văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm; Nhóm 5 là nhóm Hệ thống chính trị với2 tiêu chí là: hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

So với Bộ tiêu chí đãđược ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg và Quyết định số 342/QĐ-TTg thì Bộtiêu chí này vẫn với 19 tiêu chí nhưng đã tăng thêm 10 chỉ tiêu và có nhiềuthay đổi về tên tiêu chí, tên chỉ tiêu và quy định về mức đạt được; đồng thời Bộtiêu chí mới lần này có một số tiêu chí được để mở và giao cho Ủy ban nhân dâncấp tỉnh quy định mức đánh giá mức đạt cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế củađịa phương như tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạtầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông. Cụ thể Bộ tiêu chí có cáctiêu chí, chỉ tiêu và mức đạt quy định cụ thể đối với vùng đồng bằng sông CửuLong như sau:

Tiêu chí Quy hoạch với2 chỉ tiêu là: (1) Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bốcông khai đúng thời hạn; (2) Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựngxã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

Tiêu chí Giao thôngcó 4 chỉ tiêu là: (1) Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựahóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; (2) Đường trụcthôn, bản ấp và đường liên thôn, bản ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đilại thuận tiện quanh năm; (3) Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa;(4) Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.Đối với tiêu chí này được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đểphù hợp với quy hoạch; điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo tính kết nối của hệ thống giao thông trên địa bàn.

Tiêu chí Thủy lợi có2 chỉ tiêu là: (1) Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêunước chủ động đạt từ 80% trở lên; (2) Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dânsinh và theo quy định về phòng chóng thiên tai tại chỗ. Đối với chỉ tiêu thứ nhấtcũng được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể theo hướng đảm bảomục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hìnhthành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững.

Tiêu chí Điện với 2chỉ tiêu là: (1) Hệ thống điện đạt chuẩn; (2) Tỷ lệ hộ sử dụng điện thườngxuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 98% trở lên (chỉ tiêu chung là >=98%).

Tiêu chí Trường họccó 1 chỉ tiêu là Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung họccơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, với mức quy địnhlà từ 70% trở lên (chỉ tiêu chung là >=80%).

Tiêu chí Cơ sở vật chấtvăn hóa có 3 chỉ tiêu: (1) Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thểthao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã; (2) Xã có điểm vui chơi,giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; (3) Tỷ lệthôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộngđồng với mức quy định đạt 100%. Riêng đối với chỉ tiêu 1 và 2 được giao cho Ủyban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầucủa cộng đồng và đặc điểm văn hóa từng dân tộc.

Tiêu chí Cơ sở hạ tầngthương mại nông thôn với quy định là xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, traođổi hàng hóa. Tiêu chí này được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụthể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế xãhội và đặc điểm của từng văn hóa dân tộc.

Tiêu chí Thông tin vàtruyền thông với 4 chỉ tiêu là: (1) Xã có điểm phục vụ bưu chính; (2) xã có dịchvụ viễn thông, internet; (3) Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến cácthôn; (4) Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.Tiêu chí này được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợpvới điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức và cộng đồng từng xã.

Tiêu chí Nhà ở dân cưcó 2 chỉ tiêu là: (1) Nhà tạm, dột nát với quy định là không có nhà tạm, dộtnát; (2) Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định, với mức quy định đạt từ70% trở lên (chỉ tiêu chung là >=80%).

Tiêu chí Thu nhập vớiquy định mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 là từ50 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu chung là >=45 triệu đồng/người/năm).

Tiêu chí Hộ nghèo quyđịnh Tỷ lệ hộ nghèo phải ở mức từ 4% trở xuống (quy định chung là <=6%).

Tiêu chí Tỷ lệ lao độngcó việc làm với quy định tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi laođộng có khả năng tham gia lao động đạt từ 90% trở lên.

Tiêu chí Tổ chức sảnxuất với 2 chỉ tiêu là: (1) Xã có Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định củaLuật Hợp tác xã năm 2012; (2) Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụnông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Tiêu chí giáo dục với3 chỉ tiêu là: (1)  Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cậpgiáo dục trung học cơ sở; (2) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếptục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt từ 80% trở lên (chỉ tiêuchung là >=85%); (3) Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 25% trởlên (chỉ tiêu chung là >=40%).

Tiêu chí Y tế với 3chỉ tiêu là: (1) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên; (2)Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; (3) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡngthấp còi từ 20,5% trở xuống (chỉ tiêu chung là <=21,8%).

Tiêu chí Văn hóa vớiquy định Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định từ 70% trởlên.

Tiêu chí Môi trườngvà an toàn thực phẩm với 8 chỉ tiêu là: (1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệsinh và nước sạch theo quy định đạt từ 70% trở lên; (2) Tỷ lệ cơ sở sản xuấtkinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trườngđạt 100%; (3) Xây dựng cảnh quan, môi trường sạch đẹp, an toàn; (4) Mai tángphù hợp với quy định theo quy hoạch; (5) Chất thải rắn trên địa bàn và nước thảikhu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định;(6) Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo3 sạch đạt từ 70% trở lên (tỷ lệ chung là >=85%); (7) Tỷ lệ hộ chăn nuôi cóchuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 70% trở lên; (8) Tỷ lệhộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảmbảo an toàn thực phẩm là 100%.

Tiêu chí Hệ thốngchính trị và tiếp cận pháp luật với 6 chỉ tiêu là: (1) Cán bộ công chức xã đạtchuẩn; (2) Có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; (3) Đảngbộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”; (4) Tổ chức chính trịxã hội của xã đạt loại khá trở lên; (5) Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quyđịnh; (6) Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗtrợ những người dễ bị tổn thương trong các các lĩnh vực của gia đình và đời sốngxã hội.

Tiêu chí Quốc phòngvà An ninh có 2 chỉ tiêu là: (1) Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộngkhắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; (2) Xã đạt chuẩn an toàn về anninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéodài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờbạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, Thủtướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước,ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, quy định cụthể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinhtế - xã hội, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thựchiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tổng hợp hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để ban hành cẩm nang, tàiliệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 chocác địa phương; nghiên cứu, chỉ đạo thí điểm các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu;đề xuất các tiêu chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được công nhận đạtchuẩn nông thôn mới, tiêu chí xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

            Nguyễn Thanh Lâm

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 02/4/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,7 m Tăng 0,04 m
Ngã Năm kênh 10 0,98 m Tăng 0,01 m
Hậu Mỹ Bắc 0,98 m Tăng 0,02 m
Mỹ Phước Tây 0,89 m Tăng 0,01 m
Ngã 5 Bắc Đông 0,79 m Tăng 0,12 m
Cống Ông Khánh  1,65 m Tăng 0,05 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 02/4/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 15,7 g/l Tăng 0,3 g/l
Bà Tài 15 g/l Tăng 0,1 g/l
Gia Thuận 14,9 g/l Tăng 0,7 g/l
Cống số 3 Sông Tra 7,8 g/l Tương đương
Cầu Chợ Gạo 6,2 g/l Tăng 0,2 g/l
Bến đò Xuân Đông 4 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 12,2 g/l Giảm 0,1 g/l
Vàm Kênh  19,4 g/l Tăng 1 g/l
Long Hải 11,8 g/l Giảm 0,5 g/l
Vàm Giồng 4,7 g/l Tăng 0,5 g/l