Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 644
  Tổng lượt truy cập: 642107

Tin mới

Bãi bỏ một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
06/10/2021

Ngày 17/9/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2021. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách

3. Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật.

Phòng Tổ chức cán bộ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
 
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 30/11/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 2 g/l Tăng 0,5 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 1,1 g/l Tăng 0,6 g/l
Bà Tài 1,4 g/l Tăng 2,1 g/l
Vàm Kênh 5 g/l Tăng 1,6 g/l