Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 8955

Chi tiết tin


TỔNG HỢP THÔNG TIN GIÁ CẢ NÔNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG (Từ ngày 24/6/2017 đến ngày 30/6/2017)
03-07-2017

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/7/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,45 m Tăng 0,09 m
Ngã Năm kênh 10 0,86 m Tăng 0,04 m
Hậu Mỹ Bắc 0,91 m Tăng 0,01 m
Mỹ Phước Tây 0,75 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 0,71 m Tăng 0,05 m
Cống Ông Khánh 1,16 m Giảm 0,01 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 20/7/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 4,2 g/l Tăng 0,4 g/l
Bà Tài 3,8 g/l Tăng 0,3 g/l
Mỹ Điền 3,6 g/l Tăng 1 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Số 3 (ST) 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  7,4 g/l Giảm 0,8 g/l
Long Hải 1,3 g/l Giảm 0,2 g/l
Rạch Vách 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương