Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 140107

Ban giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Văn Mẫn

Điện thoại: (0273) 3855.667
 
Di động: 0917.222.836
 
Email: nguyenvanman@tiengiang.gov.vn
 
 

Phó Giám đốc: Cao Văn Hóa

Điện thoại: (0273) 3855.346
 
Di động: 0918.496.765
 

Phó Giám đốc: Trịnh Công Minh

Điện thoại: (0273) 3855.073
 
Di động: 0918.217.307
 

Phó Giám đốc: Ưng Hồng Nghi

Điện thoại: (0273) 3855.343
 
Di động: 0913.128.639
 

 

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 15/10/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,9 m Giảm 0,04 m
Ngã Năm kênh 10 1,79 m Giảm 0,08 m
Hậu Mỹ Bắc 1,77 m Giảm 0,09 m
Mỹ Phước Tây 1,65 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 1,62 m Giảm 0,04 m
Cống Ông Khánh  1,08 m Giảm 0,02 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 15/10/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 0,2 g/l Tăng 0,1 g/l
Bà Tài 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 3,9 g/l Tăng 0,1 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  4 g/l Giảm 0,2 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương