Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 139705

Ban chỉ đạo tỉnh Ban chỉ đạo tỉnh

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 18/6/2018 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,4 m Giảm 0,11 m
Ngã Năm kênh 10 0,84 m Giảm 0,02 m
Hậu Mỹ Bắc 0,81 m Giảm 0,02 m
Mỹ Phước Tây 0,73 m Tương đương
Ngã 5 Bắc Đông 0,69 m Tăng 0,01 m
Cống Ông Khánh  1,36 m Giảm 0,09 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 18/6/2018 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 3 g/l Giảm 0,4 g/l
Bà Tài 1,8 g/l Tăng 0,5 g/l
Gia Thuận 9,5 g/l Tăng 0,2 g/l
Cống số 3 Sông Tra 0,2 g/l Giảm 0,1 g/l
Rạch Băng 3,5 g/l Giảm 1,6 g/l
Vàm Kênh  9,5 g/l Giảm 2,2 g/l
Long Hải 1,4 g/l Giảm 0,4 g/l
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương