Truy cập nội dung luôn

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Tái cơ cấu Tái cơ cấu

Nông thôn mới Nông thôn mới

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 17/9/2021 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Cống Long Hải 0,8 g/l Tăng 1,9 g/l
Rạch Băng 0 g/l Tương đương
Gia Thuận 5,8 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh 6 g/l Tăng 3,6 g/l

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 507
  Tổng lượt truy cập: 600421