Truy cập nội dung luôn

Hình hoạt động Hình hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 255
  Tổng lượt truy cập: 382362

Tái cơ cấu Tái cơ cấu

Nông thôn mới Nông thôn mới

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 13/9/2019 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Ngã Năm kênh 10 1,11 m Tăng 0,03 m
Hậu Mỹ Bắc 1,15 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 0,93 m Tăng 0,01 m
Cống Ông Khánh  1,71 m Tăng 0,05 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 13/9/2019 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 1 g/l Giảm 0,4 g/l
Bà Tài 0,3 g/l Giảm 0,4 g/l
Rạch Băng 1,9 g/l Giảm 0,2 g/l
Vàm Kênh  4,4 g/l Giảm 1,7 g/l
Long Hải 0 g/l Tương đương