Truy cập nội dung luôn

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 151
  Tổng lượt truy cập: 3034

Nông thôn mới Nông thôn mới

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Tiền Giang

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 28/6/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,53 m Giảm 0,08 m
Ngã Năm kênh 10 0,92 m Tăng 0,06 m
Hậu Mỹ Bắc 0,96 m Tăng 0,05 m
Mỹ Phước Tây 0,76 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 0,91 m Giảm 0,05 m
Cống Ông Khánh 1,55 m Giảm 0,03 m
 
THÔNG TIN MỰC NƯỚC
Tình hình mực nước khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 28/6/2017 )
 
Điểm đo Mực nước cao nhất So với ngày trước
Tam Bình 1,53 m Giảm 0,08 m
Ngã Năm kênh 10 0,92 m Tăng 0,06 m
Hậu Mỹ Bắc 0,96 m Tăng 0,05 m
Mỹ Phước Tây 0,76 m Giảm 0,01 m
Mỹ Phước 0,91 m Giảm 0,05 m
Cống Ông Khánh 1,55 m Giảm 0,03 m
 
THÔNG TIN ĐỘ MẶN
Tình hình hạn mặn khu vực tỉnh Tiền Giang 
(Đến 7 giờ ngày 28/6/2017 )
 
Trạm đo Độ mặn cao nhất So với ngày trước
Rạch Mương 4,7 g/l Giảm 0,1 g/l
Bà Tài 3,4 g/l Tương đương
Mỹ Điền 8,9 g/l Tăng 1 g/l
Rạch Băng 2,7 g/l Tương đương
Số 3 (ST) 0 g/l Tương đương
Vàm Kênh  8,6 g/l Giảm 1,2 g/l
Long Hải 1,9 g/l Giảm 0,3 g/l
Rạch Vách 0,2 g/l Tương đương
Vàm Giồng 0 g/l Tương đương